Wie we zijn

For those in need! Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ruim een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

We hebben ons voor langere tijd aan de landen waar wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten verbonden vanwege de extreme armoede, langdurige conflicten, grote ongelijkheid en sociale uitsluiting. Onze lokale collega’s en vrijwilligers kennen de (culturele) context, hebben een groot netwerk en kunnen snel handelen in onvoorziene situaties.

In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, partners, kerken, bidders, gevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood.

Wat wij geloven
Wij geloven in het prachtige potentieel dat ieder mens van God heeft gekregen. We zijn geroepen om naar mensen in nood om te zien. Zo volgen wij Jezus Christus.

Wat wij zien
Wij zien een wereld waarin mensen lijden onder armoede, uitsluiting en crises. Tegelijkertijd zien we de mogelijkheden van mensen en gemeenschappen om tot bloei te komen, ondanks hun moeilijke omstandigheden.

Wat wij doen

  • Wij versterken de positie van mensen en gemeenschappen die achtergesteld worden. We creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. We motiveren mensen om voor zichzelf en hun gemeenschap op te komen.
  • Wij investeren in duurzame verandering. In complexe situaties bieden we hoop en toekomstperspectief. We verlenen noodhulp in tijden van crisis en versterken de veerkracht van mensen die in armoede leven. We zijn voor langere tijd betrokken en houden vol als het lastig is.
  • Wij werken samen. We zijn onderdeel van een wereldwijde beweging die zich inzet voor een rechtvaardige wereld. Door samenwerking vergroten we onze impact. Wij zijn dankbaar voor de vele mensen en organisaties die bij ons werk betrokken zijn.